Rostfritt

Rostfritt – tåligt material för krävande verksamhet

Rostfria rör och rördelar används i medicinska gasinstallationer inom sjukvård samt till krävande industriella ändamål där man ställer höga krav på renhet.

Amon har lång erfarenhet av att avfetta rostfria rör och rördelar för krävande livsmedelstekniska och industriella ändamål enligt gällande nationell och internationell standard. Vi samarbetar med bland andra Linde Gas, VVS-grossisterna Ahlsell och Dahl samt med Damstahl, specialister på rostfritt. Dessutom har vi utvecklingsprojekt tillsammans med flera utvecklings- och forskningsorganisationer.

SMSS – SAMedical® Syrafast – avfettade rostfria rör och rördelar för medicinska gaser

Samtliga rör uppfyller renhetskraven enligt SIS HB 370 och har en max kolvätehalt på 2,5 mg/m2 på invändiga ytor. SAMedical® Syrafasta rör och rördelar är förberedda för orbitalsvets vid långhalsade rördelar och raka, plan änderna på rör. 

Amons rostfria rör och rördelar ska hanteras varsamt så att montaget inte förorenar installationen och får inte förväxlas med rostfria rör som saknar certifikat på renhet. Vi kan även kapa och gänga avfettade rostfria rör till färdiga längder för enklare, snabbare och säkrare hantering vid byggarbetsplatser. Dessutom erbjuder vi våra kunder upprätthållande av ett konsignationslager.

SAMedical® Stainless Steel (SMSS) – för medicinska gasanläggningar och andra krävande användningsområden

SAMedical® Stainless Steel (SMSS) är en serie syrafasta (EN 1.4404) långsvetsade rör och rördelar med en renhet som uppfyller kraven i SIS HB 370- Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar, det vill säga att den resterande mängd kolväteföroreningar (oljerester) inte överstiger 2.5 mg/m2 invändig yta.

Blankpolerade SMSS-rör levereras i dimensioner från 18 mm till 101 mm och har en invändig ytfinhet på Ra <0,8 μm (Ra <1,6 μm över svetssömmen).

SAMedical® Stainless Steel levereras pluggade i bägge ändar och har en orderspecifik spårbar LPDS streckkod och etikett (LPDS = Lodgical Process Documentation System) som anger avfettningsdata, ordernummer, arbetstryck, artikelnummer, standard, dimension, certifikatnummer och CE-märke.

Tillsammans med rören följer det med ett LPDS-certifikat, extra pluggar samt lagrings- och monteringsanvisningar.

SAMedical® Stainless Steel är förädlade under regelverk upprättat enligt kvalitetsledningssystem som överensstämmer med SS-EN ISO 13485:2012 Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål.