Avfettade rör och rördelar

Avfettade rör och rördelar för verksamheter med högt ställda krav. Sedan 25 år är Amon AB en av Sveriges främsta leverantörer av avfettade rör och rördelar för verksamheter med höga krav på renhet. Våra rengjorda rör finns i livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin, laboratorier, kemisk industri, kärnkraftverk och inte minst i medicinska centralgasanläggningar på sjukhus. En stor del av vår produktion exporteras till våra grannländer i Norden.

Våra metoder

Vi tvättar kopparrör och kapillärrördelar, stålrör och rostfria rör samt ventiler, gängade delar och andra typer av rördelar som behövs i ett komplett distributionssystem.
Rören avfettas med en miljövänlig avfettningsmetod och sköljs därefter invändigt och utvändigt med vatten under högt tryck samt ren- och torrblåses med torr gas (nitrogen) från flaska.

För vissa rörkvaliteter använder vi pneumatiskt drivna renspluggar för högre effekt.

Kapillärrördelarna avfettas i en ultraljudstvätt, sköljs med avjoniserat vatten och därefter med 99,7% etanol för att sedan torkas med torr gas från flaska.

Leverans

Rören är inplastade och skyddade med rörlock. I de flesta fall levereras rör i en träkista. Vid små leveranser läggs de inplastade rören på en planka, försedda med stötskydd vid båda ändarna.

Noggranna instruktioner om hur materialet ska hanteras på arbetsplatsen medföljer alla leveranser. Kapillärrördelarna är förslutna i en märkt plastpåse. Med leveransen följer alltid extra rörlock samt kopia av tvättintyg/certifikat och materialspecifikation. Originalcertifikat skickas alltid till beställaren.

LPDS – Logical Process Documentation System

LPDS är ett system vi har utvecklat för att ange avfettningsdatum, ordernummer, arbetstryck, artikelnummer, standard, dimension och ett certifikatnummer.

Ett unikt, kundorderspecifikt, streckkod/QR försedd LPDS-certifikat och LPDS streckkod/QR- etiketter medföljer varje del av varje sändning av medicinska gasrör och rördelar för installationsidentifikation och anläggningsdokumentation. Systemet kommer inom kort att även vara interaktivt så att våra kunder kan dokumentera service, underhåll och ändringar i sina anläggningar direkt på internet.

Amons Kvalitetsledningssystem överensstämmer med kraven enligt SS-EN ISO 13485:2016. Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål. Kvalitetsledningssystemet omfattar: Avfettning av produkter för medicinska tillämpningar, livsmedel och industriellt bruk, samt kunskapsförmedling av medicinska centrala gasanläggningar och industriella applikationer av rena rörsystem. 

SAMedical® produkter är förädlade under regelverk upprättat enligt kvalitetsledningssystem som överensstämmer med SS-EN ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål.

Klassificeringen av SAMedical® produkter är i enlighet med Läkemedelsverkets utskrift om riskklassning. Produktklassificeringen är Ila, som innebär validering av en tredjeparts ackrediterat "anmält organ".
Amon är kvalitetssäkrat och ackrediterat av DNV GL Presafe AS med certifikat nummer: 10000347188-PA-NA-NOR med krav enligt EN-ISO 13485:2016.

Krav för EG-certifikat - "Full Quality Assurance System" har utvärderats och certifierats av DNV GL Presafe AS med certifikatnummer: 10000362744-PA-NA-NOR