Vad är SS EN ISO 7396-1?

SS EN ISO 7396 är den svenska antagningen (Svensk Standard) av den internationella standarden ISO 7396-1. Den svenska standarden har antagits och anpassats av SIS (Swedish Standards Institute) och bär beteckningen SS EN ISO 7396. ISO 7396-1 är en internationell standard som specificerar kraven på medicinska gasförsörjningssystem på sjukhus och andra vårdinrättningar. Standarden fokuserar på att säkerställa en pålitlig och säker försörjning av medicinska gaser, inklusive syrgas, kvävgas, lustgas och andra specialgaser, till patienter och medicinskt personal.

Standarden innehåller riktlinjer och rekommendationer för design, installation, drift och underhåll av medicinska gasförsörjningssystem. Den inkluderar aspekter som gasernas kvalitet och renhet, tryckreglering, säkerhetsåtgärder, övervakning och varningssystem samt hantering av nödsituationer. Målet med standarden är att säkerställa en enhetlig och hög standard för medicinska gasförsörjningssystem över hela världen.

ISO 7396-1 är en del av en serie standarder som behandlar medicinska gasförsörjningssystem och omfattar flera delar, där varje del fokuserar på specifika aspekter av dessa system.

 

Tillbaka till Vanliga frågor