Vad SIS HB 370?

SIS HB 370 är en handbok utgiven av Swedish Standards Institute (SIS) med titeln "Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar". Handboken innehåller riktlinjer och normer för säker hantering och installation av medicinska gasanläggningar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Den innehåller en översättning till Svenska av EN-ISO 7396-1 och förtydliga skillnad till ”svensk praxis” och tilläggskrav utöver dem ställda i EN-ISO 7396-1.

SIS HB 370 syftar till att säkerställa att medicinska gasanläggningar uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och att patienter och vårdpersonal inte utsätts för risker eller faror på grund av gasanläggningarna. Den innehåller riktlinjer för design, installation, drift, underhåll och övervakning av medicinska gasanläggningar. Innehållet härstammar från över 40 års erfarenhet av byggnation och skötsel av svenska medicinska gasanläggningar.

Handboken omfatta olika aspekter av medicinska gasanläggningar, inklusive säkerhetskrav, anslutningar, märkning, kontrollsystem, gasförsörjning, lagring och hantering av gasflaskor, ventilation och brandförebyggande åtgärder.

Det är i allas intresse att medicinska gasanläggningar uppfyller de rekommendationer och normer som fastställs i SIS HB 370. Detta för att garantera en säker och pålitlig användning av läkemedelsklassade gaser inom sjukvårdsinrättningar.

 

Tillbaka till Vanliga frågor