Ultrarent vatten - Ultraline

UltraLine är ett exklusivt vattenfilter som ger ett avjoniserat, avmineraliserat och partikelfritt (ultrarent) vatten. Detta renade vatten kan användas som rengöringsmedel utan kemikaliska tillsatser. Att göra rent med ultrarent vatten är helt miljövänligt.

Att göra rent med ultrarent vatten är att använda naturens eget rengöringskoncept. Det handlar helt enkelt om ett vanligt vatten som vill återställa sig till sitt naturliga tillstånd enligt naturens fysikaliska lagar. Det bryter bindningarna mellan smuts och underlag och ju mer partiklar, fettrester m.m. som du får bort, desto längre håller sig ytan ren. Hygieniskt når du en rengöring som på ett effektivt sätt eliminerar bakterietillväxt.

Ett par av fördelarna med att använda ultrarent vatten:

  • Ingen negativ miljöpåverkan.
  • Dokumenterat ökad hygienisk renhet på ytor.
  • Bearbetade ytor blir inte lika fort smutsiga igen.

Tillbaka till avfettade rör och rördelar