Varför behöver jag rengjorda avettade rör?

Rengöring och avfettning av rör och rördelar för medicinska gaser är en viktig procedur för att säkerställa att systemet för medicinska gaser fungerar korrekt och att patienternas säkerhet inte äventyras. Här är några anledningar till att avfettning är nödvändigt:
 

  • Eliminera föroreningar: Rör och rördelar kan ha oljor, fett, damm och andra föroreningar från tillverkningsprocessen eller hanteringen. Dessa föroreningar kan vara skadliga och kan påverka den medicinska gasens renhet och kvalitet. Avfettning avlägsnar dessa föroreningar och minskar risken för kontaminering.
  • Förhindra reaktioner: Vissa föroreningar kan reagera med medicinska gaser och bilda farliga föreningar. Till exempel kan oljor och fett reagera med syre och skapa brandfarliga ämnen. Genom att avfetta rör och rördelar minskas risken för sådana farliga reaktioner.
  • Främja flödeskapacitet: Rör och rördelar kan ha interna föroreningar eller avlagringar som kan minska flödeskapaciteten. Detta kan påverka den korrekta leveransen av medicinska gaser till patienterna. Genom att avlägsna oljor, fett och andra föroreningar kan man förbättra flödesegenskaperna och säkerställa att gaserna når fram på ett tillförlitligt sätt.
  • Säkerställa sterilitet: Vissa medicinska gaser, som exempelvis syrgas, används för att stödja andningsfunktionen hos patienter. Det är viktigt att säkerställa att rör och rördelar som kommer i kontakt med dessa gaser är sterila och fria från potentiellt skadliga mikroorganismer. Avfettning kan bidra till att rengöra och sterilisera ytan på rören för att minimera risken för infektioner eller andra hälsoeffekter.

Tillbaka till Vanliga frågor