Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Rengöring och avfettning av rör och rördelar för medicinska gaser är en viktig procedur för att säkerställa att systemet för medicinska gaser fungerar korrekt och att patienternas säkerhet inte äventyras. Här är några anledningar till att avfettning är nödvändigt: Läs mer!

Avfetning av en rörledning är nödvändig av flera skäl, särskilt inom branscher som olja och gas, kemisk bearbetning och livsmedelsindustrier. Här är några viktga skäl till att avfetning av rör till ett rörsystem är viktigt, läs mer! 

Vi använder oss av en vattenbaserad miljövänlig process som innehåller tensider för att avfetta rör. Sköljning sker med rent filtrerat vatten under högt tryck. Vi skjuter varje rör med rensningsplugg och torkar med rent nitrogen från gasflaska. För mindre komponenter använder vi oss av ultraljud. Sköljning sker med avjoniserat vatten och sprit. Torkning sker med hjälp av nitrogen från gasflaska. Efter torkning pluggas varje rör med plugg och skyddsemballeras inför transport till kund.

Ja, alla leveranser innehåller en kopia av avfettningscertifikat med ett unikt LPDS (Lodgical process Documentation System) nummer med all relevant framställningsinformation

  • inköpsordernummer
  • material 
  • batch eller chargenummer
  • kvantitet 
  • gällande standard 

Originalcertifikat skickas tillsammans med fakturan i separat post till beställaren.

Vi avfettar de flesta typer av rör och rördelar till, i första hand, medicinalt och krävande/känsliga industriella ändamål. Främst är det material av koppar och alla typer av rostfria material. 

Vi är välkända i branschen för snabba, säkra leveranser. Vi kan i de flesta fall få iväg gods efter en eller ett par arbetsdagar.

Skicka ett meddelande till oss via fliken "Kontakt" så få du ett användarnamn och ett lösenord.

Ja absolut! Med undantag från SAMedical® kopparrör och Samedical® kapillärrördelar för medicinska gaser vilka kräver en speciell kvalité och dessa lagerför vi själva. Alla andra produkter tar vi gärna emot och tvättar. Vi har de flesta stora grossister i Norden som kunder hos oss. Även tillverkare av stora processventiler och dylikt skickar oss sina egna produkter för rengöring och avfettning.

Våra priser för SAMedical® kopparrör och rördelar finns på vår hemsida. För att få tillgång till priserna krävs det att man loggar in. Saknar du inloggningsuppgifter kan ni få detta genom att skicka ett e-post till oss, från fliken "Kontakt". Våra kopparörspriser uppdateras en gång per månad enligt LME (London Metall Exchange). Priset för avfettade rostfria rör samt "tvätt av kundens gods" finns också att ladda hem.

SAMedical® är Amons registrerade varumärke för avfettade och rengjorda rör och rördelar i koppar eller rostfritt som enligt MDR klassas IIa. Produkterna är ämnade för att transportera läkemedelsklassade gaser inom sjukvården och andra krävande industriella ändamål.

Vi testar regelbundet vår avfettningsprocess genom att skicka stickprov från vår produktion till ett certifierat, tredjeparts, testlaboratorium – En vedertagen analysmetod har modifierats och inga förbjudna, miljöfarliga, kemikalier får användas längre. Halten kolväten bestäms med infrarödspektrofotometri (IR). Metoden liknar den tidigare gällande SS 02 81 45, där innandömet av ett avfettat rör sköljs med en lösningsagent. Metoden är validerade av RISE – ”Research Institutes of Sweden”. Den invändiga ytan på röret bestäms och mängden kolväte uttryckt i mg/m² beräknas. Testning och kontroll regleras i Amons kvalitetsledningssystem ISO 13485-2016

SS-EN ISO 7396 är den svenska antagningen (Svensk Standard) av den internationella standarden ISO 7396-1. Den svenska standarden har antagits och anpassats av SIS (Swedish Standards Institute) och bär beteckningen SS-EN ISO 7396. ISO 7396-1 är en internationell standard som specificerar kraven på medicinska gasförsörjningssystem på sjukhus och andra vårdinrättningar. Standarden fokuserar på att säkerställa en pålitlig och säker försörjning av medicinska gaser, inklusive syrgas, kvävgas, lustgas och andra specialgaser, till patienter och medicinskt personal. Läs mer!

SIS HB 370 är en handbok utgiven av Swedish Standards Institute (SIS) med titeln "Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar". Handboken innehåller riktlinjer och normer för säker hantering och installation av medicinska gasanläggningar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Den kommande versionen av handboken kommer att innehålla en översättning till Svenska av ISO 7396-1 som förtydligar skillnaden mellan "svensk praxis” och tilläggskrav utöver de redan ställda kraven enligt ISO 7396-1. Läs mer!

MDD står för ”Medical Devices Directive”, vilket är ett EU-direktiv som reglerade medicintekniska produkter inom Europeiska unionen och som planerades att vara giltigt fram till den 26 maj 2021 då MDR (Medical Devices Regulation) var tänkt att träda i kraft. På grund av förseningar har övergångsperioden förlängts till 31 december 2028.

MDD fastställer regler och krav för att säkerställa kvaliteten, säkerheten och prestandan hos medicintekniska produkter som säljes inom den europeiska marknaden. MDD var och är den regleringsram som används fram tills den ersätts av MDR.

"MDR" står för Medical Device Regulation. Det är ett regelverk som implementerats av Europeiska unionen (EU) för att säkerställa säkerheten, kvaliteten och effektiviteten hos medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden inom EU. Läs mer!